Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van INBALCO WOODZ, gevestigd aan de Marcelisstraat 76A, 2586RX te ‘s-Gravenhage. Ingeschreven bij KvK ‘s-Gravenhage onder nummer 73983802.

Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met INBALCO WOODZ betreffende de online verkoop en verkoop in de loods en de levering en betaling van artikelen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2
INBALCO WOODZ houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden, de meest actuele versie vindt u op onze website www.inbalco.com

Artikel 2. Betaling

2.1
De betaling van bestellingen zullen vooraf voldaan moeten worden,of anders zoals afgesproken. Bij reserveringen van onze producten zal er 20% van het totaalbedrag vooraf voldaan moeten worden.

2.2
De artikelen van INBALCO WOODZ worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de loods van INBALCO WOODZ, zet- en drukfouten voorbehouden.

2.3
Bij verkoop in de loods worden aanbetaling vereist, tenzij anders afgesproken.

2.4
Bij beëindiging van de overeenkomst of annulering van de bestelling vervalt de aanbetaling.

2.5
Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, exclusief BTW, in Euro en exclusief afleveringskosten.

Artikel 3. Bezorging

3.1
Voor het bezorgen van het product en kosten van de bezorging zullen wij altijd vooraf telefonisch of per mail contact opnemen voor het maken van een afspraak.

3.2
De meeste producten zullen binnen een termijn van 3 weken geleverd worden.Tenzij anders afgesproken.

3.3
Wanneer een product niet op voorraad leverbaar is zal er in overleg een afleverdatum worden afgesproken.

3.4
INBALCO WOODZ bezorgd standaard alleen tot de voordeur. Eigen hulp is bij grote tafels of producten noodzakelijk. Indien nodig kan er tegen een extra vergoeding met meerdere mensen bezorgd worden.

3.5
Er wordt uitsluitend in overleg op de eilanden bezorgd. Levering naar het buitenland is mogelijk.

3.6
Toegankelijkheid: INBALCO WOODZ bezorgd middels bus of grote aanhanger, deze moet bij u voor de deur kunnen komen. Indien dit niet mogelijk is dient u vooraf even te overleggen.

3.7
Standaard bezorgen wij op de begane grond. Er wordt uitsluitend in overleg op een etage bezorgd. Wanneer er een lift aanwezig is en het product pas hierin is dit geen probleem.

Artikel 4. Garantie

4.1
Artikelen worden altijd eerst door ons uitgebreid gecontroleerd. Mocht er een mankement of schade zijn zullen wij direct contact met u opnemen. Wij zullen beoordelen of het artikel gerepareerd kan worden, of tegen hetzelfde product omgeruild kan worden.

4.2
Mocht u na de aflevering schade ontdekken geldt bovenstaande garantie alleen als er foto’s van het product en eventuele foto’s van het probleem naar INBALCO WOODZ zijn verzonden. Wij vragen om foto’s van de klacht zodat wij zonder onnodig heen en weer reizen op afstand een inschatting kunnen maken van het probleem en hiervoor een oplossing kunnen zoeken zo snel als redelijkerwijs mogelijk een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden.

4.3
Boomstamtafels: Al onze boomstamtafels zijn gemaakt van massief suar hout. De tafeldikte varieert tussen de 9 en 10 cm over de gehele breedte. Doordat deze tafels massief zijn en zo dik zal het hout na verloop van tijd (bijna) altijd gaan werken. Voorbeelden hiervan zijn : Scheuren of kromtrekken. Dit is afhankelijk van verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld luchtvochtigheid. Te hoog stoken van de omgeving kan invloed hebben op de bladen. Hierop kunnen wij helaas geen garantie geven.

4.4
Garantietermijn geld altijd vanaf de dag van de levering.

4.5
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
1. Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
2. Indien de installatie of montage van de producten op ondeskundige wijze is/ zijn uitgevoerd.
3. Indien de afnemer wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook reparaties die niet door of namens INBALCO WOODZ zijn verricht.
4. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
5. Indien het product niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
6. Indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
7. Indien producten worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door INBALCO WOODZ echter geen defect geconstateerd kan worden.
8. Indien het garantietermijn van 1 jaar verstreken is.

Artikel 5. Opslag

5.1
Producten kunt u na volledige betaling maximaal 1 maand kosteloos bij ons op laten slaan. Dit geldt niet op aanbiedingen en,-of acties en onderhandelende prijzen.

Artikel 6. Offertes

6.1
Alle offertes opgesteld door INBALCO WOODZ zijn vrijblijvend, 1 maand geldig en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2
Eventuele prijsvermeldingen op de internetsite www.inbalco.com en prijsvermeldingen in folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 7. Overeenkomsten

7.1
Overeenkomsten met INBALCO WOODZ komen pas tot stand wanneer INBALCO WOODZ een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld en mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. INBALCO WOODZ heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren in welk geval de afnemer dienovereenkomstig worden ingelicht.

7.2
Goederen blijven eigendom van INBALCO WOODZ totdat de betaling geheel heeft plaatsgevonden.